Nagasaki ျမိဳ႕ေတာ္မိတ္ဆက္

長崎の紹介

Nagasaki သည္မည္ကဲ့သို့ေသာ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါသလဲ? 

Nagasaki ခ႐ိုင္သည္ သဘာဝအလွတရားမ်ား၊ လွပေသာ ႐ႈ့ေမွ်ာ္ခင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံလွ်က္ရွိေနပါသည္။ အနည္းငယ္ေျခဆန့္ရံုျဖင့္သဘာဝေရပူစမ္းမ်ား၊ ပင္လယ္ႏွင့္ေတာင္တန္းမ်ားဆီသို့ပါ သြားလာႏိုင္ျပီး၊ အမ်ိုးမ်ိုးေသာ ပြဲေတာ္မ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေပ်ာ္ရႊင္စြာပါဝင္ဆင္ႏြဲ၍အပန္းေျဖႏိုင္ပါသည္။Metro Gerenal Business Collage တည္ရွိေသာ Nagasaki ျမို့သည္ လူဦးေရ ၄သိန္း၅ေသာင္းခန့္ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ခရိုင္၏အၾကီးဆံုးေသာ ျမို့တစ္ျမို့လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးပေဝသဏီကပင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ့ျပုလုပ္ခဲ့သည့္ အဝင္တံခါးေပါက္ႏိုင္ငံတကာျမို့တစ္ျမို့အျဖစ္စည္ပင္ဖြင့္ျဖိုးခဲ့ပါသည္။နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အပန္းေျဖလည္ပတ္ၾကည့္ရႈ့ရန္ေနရာမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံတကာ ကမ႓ာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။Nagasaki ျမို့သည္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာမႈရွိျခင္း၊ အျခားျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကုန္ေဓ်းႏႈန္းခိ်ုသာျခင္း၊ ျမိဳ႕ခံမ်ား၏ရိုးသားေဖၚေရြမႈ၊ ရိုင္းပင္းကူညီမႈရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္းကို အာရံုစူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ျမို့တစ္ျမို့ ျဖစ္ပါသည္။

Nagasaki official site: http://www.city.nagasaki.lg.jp/

Nagasaki၏ ထင္ရွားေသာပြဲေတာ္မ်ားမွာ?

Januaryလကုန္ပိုင္းမွ Februaryလ Januaryလကုန္ပိုင္းမွ Februaryလအတြင္းတြင္ Lantern Festival ဟုဆိုေသာ China New Year ပြဲေတာ္အားက်င္းပသည္။
Aprialလ Aprialလတြင္စြန္လြတ္ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပျပီး၊မိမိစြန္ျဖင့္တျခားသူ၏စြန္ကို ျဖတ္ေသာကစားနည္းျဖစ္ပါသည္။
Aprial လကုန္မွ May လ Aprial လကုန္မွ May လပိုင္းအတြင္း Nagasaki၏ ရြက္ေလွသေဘၤာအလွျပပြဲေတာ္ရွိျပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ သေဘၤာၾကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွသေဘၤာၾကီးမ်ားက ဆိပ္ကမ္းတြင္စုေ၀းကာ ျပသေသာပြဲေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
Julyလ Julyလပိုင္းတြင္ ဆိပ္ကမ္း ပြဲေတာ္အားက်င္းပပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ Julyလပိုင္းတြင္ က်င္းပေသာပြဲေတာ္ ျဖစ္ျပီး၊ စင္တင္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားႏွင့္ စားေသာက္တန္းမ်ား ၊မီးပန္းလြတ္ေဖာက္ျခင္း အစရွိသည္မ်ားကို ကေလးမွစ၍ လူၾကီးအဆံုး ေပ်ာ္ရြင္စြာပါ၀င္ဆင္ႏြဲၾကေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ နဂါးေလွျပိဳင္ပြဲမ်ားလည္းက်င္းပၾကသည္။
Augustလ Augustလပိုင္းတြင္ ၀ိဥာဥ္ေမ်ာပြဲအား က်င္းပပါသည္။ တေစၧၾကီးကန္ေတာ့ပြဲမတိုင္မွီ ေသဆံုးသြားေသာသူ၏ မိသားစုမွ ေသဆံုးသူအတြက္ရည္ရြယ္ ျပီးျပဳလုပ္ေပးေသာပြဲျဖစ္ျပီး၊ လက္လုပ္ေလွကို ဆြဲငင္ကာ ျမိဳ႕တြင္းသို႔လွည့္ပတ္ ျပသေသာ Nagasakiျမိဳ႕၏ရိုးရာပြဲေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
Septemberလ Septemberလပိုင္းတြင္ ဟိုးယခင္က ျမိဳ႕တြင္ေနထို္င္သြားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ထိုပုဂၢိဳလ္ မ်ားေနထိုင္ခဲ့သည့္ အရပ္ေဒသ၌ က်င္းပေသာ Nagasaki Kyoryuuchiပြဲေတာ္ရွိပါသည္။
Octoberလ Octoberလပိုင္းတြင္ Nagasaki Konchi ပြဲေတာ္ရွိျပီး SUWA နက္ကြန္းတြင္ က်င္းပေသာပြဲေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ အေရးပါလွေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကို ညြန္ျပသည့္ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


Nagasaki ျမိဳ႕ေတာ္ပံုရိပ္မ်ား